Истанбул

Автобус 10/13.10.2019

Сараево

Автобус / 5 дена / 2 ноќевања

Острог

10.10 - 13.10.’19 (автобус 3 дена / 2 ноќевања)

Античка Грција

Атина, Коринг, Епидаурус, Нафплион, Микена, Делфи...

Словенија

Љубљана, Блед, Бохињ, Постојна...

Букурешт

Синаја, Брашов, Снагов...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *