8-ми Март

Автобуски аранжмани:

Атина, Љубљана, Загреб, Фиренца, Рим, Милано, Прага, Париз, Минхен, Стразбур, Виена, Венеција, Австрија, Швајцарија

Aвионски аранжмани:

Амстердам, Барселона, Брисел, Будимпешта, Виена, Мадрид, Малта, Минхен, Рим, Стразбур, Швајцарија